Om TegnWiki

Fra SignWiki
Revisjon per 28. feb. 2018 kl. 16:25 av Henrinie (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
ExtraStiftelsen Extramidler.jpg

1) Bakgrunn for prosjektet

Norsk tegnspråk har de siste årene fått økt anerkjennelse, og regnes fra og med april 2009 som en av de offisielle språkene i Norge. Samtidig er språket ennå lite dokumentert og beskrevet, noe som man har forsøkt å bøte på gjennom blant annet et tegnordboksprosjekt. Møller-Trøndelag kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok. Det utvikles og vedlikeholdes en nettbasert tegnordbok som ligger fritt tilgjengelig på Internett på www.tegnordbok.no. Tegnordboken inneholder i dag ca. 6.500 tegn, og den er meget populær (ca. 200 brukere daglig). Brukergruppen er svært omfattende, den består av alle som bruker eller jobber med tegnspråk

  • lærere, barnehagepersonell, institusjonsansatte, psykologer, tolker og andre fagpersoner
  • (døves) foreldre, familie, venner, naboer og omsorgspersoner
  • studenter og skoleelever
  • døve og andre tegnspråkbrukere

På www.tegnordbok.no kan man ”slå opp” tegn og se hvordan tegnet utføres på video. Dette er kjapt, enkelt og nyttig for mange. Tegnordboken oppdateres jevnlig, delvis som resultat av konkrete ønsker fra brukere. Brukere kan sende inn e-post med ønske om tegn for ord og begreper som mangler. Dette fungerer på et vis, men er tungvint å administrere og det er lang responstid. Ofte er det lærere som har døve elever som skal undervise i et emne neste dag som etterlyser tegn for ulike fagbegreper. I og med at mange døve elever i dag går på sin lokale skole vil det lokalt være et svært begrenset tegnspråklig miljø og få eller ingen tegnspråkkyndige personer for læreren å rådføre seg med. Mange henvender seg derfor til Møller-Trøndelag kompetansesenter for å få råd og hjelp til tegn for fagbegreper. Produksjonsprosessen for å få gjort opptak av tegnet og få det publisert i tegnordboken gjør at vi i tillegg kanskje må sende tegn som videoklipp på e-post for at de skal få det i tide. Tegnspråkkyndige personer (for eksempel døve og tegnspråktolker) har ofte kommentarer til de tegnene som er registrert i tegnordboken. De har kanskje forslag til flere ulike varianter som burde vært registrert eller også forslag til “nye tegn” (spesielt gjelder dette “nye begrep” som for eksempel Facebook, iPhone, askefast osv). En TegnWiki kan løse disse problemene. Den kan fungere på samme måte som Wikipedia, men med mulighet for å legge inn videoklipp med tegn. De som har ønsker om tegn kan skrive norske ord og begrep på en “ønskeliste”. Tegnspråkbrukere kan legge inn tegn og skrive inn forklaringer. Andre brukere kan legge til flere tegn for samme begrep eller kommentere tegn som ligger i TegnWikien. Dette kan gi alle brukere av tegnspråk et demokratisk verktøy for å registrere og dokumentere norsk tegnspråk. En slik TegnWiki vil også være et godt verktøy for oss som utvikler norsk tegnordbok. Det vil lette kommunikasjonen med brukerne og føre til at vi kan utvikle tegnordboken på en mer systematisk måte.

2) Prosjektets målsetting

Det skal lages en TegnWiki for norsk tegnspråk. Det skal være et åpent internettbasert system på samme måte som Wikipedia, men med mulighet til å legge inn videoklipp med tegnspråktegn. Videoklippene skal kunne spilles inn direkte med webkamera eller ved at man overfører en videofil som man har tatt opp med mobiltelefon eller kamera. Man skal kunne skrive inn ønsker om tegn for ulike begrep, og andre brukere kan da legge inn tegn for disse begrepene. Det skal være lav terskel for å legge inn tegn i wikien, og kvaliteten på videsnutene, er i motsetning til videoklippene i tegnordbok av mindre betydning. Tegnordboksprosjektet vil bruke TegnWiki som en mulighet for å få innspill fra brukerne, men vil sørge for kvalitetssikringen av innholdet og videoene før det eventuelt overføres til tegnordboken.

3) Prosjektets målgruppe

Målgruppen er alle som bruker eller vil lære Norsk tegnspråk. Brukergruppen er omfattende, den består av alle som bruker eller jobber med tegnspråk

  • lærere, barnehagepersonell, institusjonsansatte, psykologer, tolker og andre fagpersoner
  • (døves) foreldre, familie, venner, naboer og omsorgspersoner
  • studenter og skoleelever
  • døve og andre tegnspråkbrukere

TegnWiki vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for kommunikasjonen kan bedres for døve mennesker i Norge.

4) Prosjektets betydning

Prosjektet vil bidra til en demokratisering rundt utviklingen av norsk tegnspråk. Flere døve tegnspråkbrukere vil kunne bidra aktivt i registrering, dokumentasjon og diskusjon av tegn. Lærere og andre som mangler tegn for ulike begrep kan kjapt få hjelp. Prosjektet vil føre til at flere døve tegnspråkbrukere kan få mulighet til å prege utviklingen av norsk tegnspråk. Dette er brukermedvirkning i praksis. TegnWiki vil gi mulighet til å fange opp dialektale og sosiolektiske forskjeller i forhold til tegnbruk, noe som så langt har vært utenfor tegnordbokprosjektets rammer. Det å kunne registrere og dokumenterer språklig variasjon er meget viktig for alle språksamfunn, også for de tegnspråklige. En tegnwiki vil for første gang gi tilgang til den type data. Prosjektet vil også være et viktig bidrag til at den generelle kompetansen på tegnspråk heves. Når foreldre, familie, venner, lærere, tolker og andre fagpersoner får høyere tegnspråkkompetanse vil dette klart bedre livssituasjonen for døve i Norge. Kommunikasjon med omverdenen er av avgjørende betydning for alle mennesker både i dagligliv, yrke og utdanning.